Résztvevők

Dr. Laurinyecz Mihály

dr. Laurinyecz Mihály

Római katolikus teológus.
Szakterület: erkölcsteológia

1988-ban szenteltek pappá, a Szeged-Csanádi Egyházmegye tagja vagyok. Családi tapasztalatok után papnövendék koromban kapcsolódtam be a halmozottan sérültek lelkipásztori munkájába Fehér Anna nővér segítségével. Ettől kezdve több alkalommal hosszabb időre volt lelkipásztori kapcsolatom akadályozottsággal élőkkel. Római tanulmányaim alatt a MAC (Movimento Apostolico Ciechi) Vakok Lelkipásztori Mozgalmát ismertem meg, majd a különböző lelkipásztori helyeimen értelmi akadályozottsággal élők voltak jelen leginkább a környezetemben. Ismerem és tudom használni a Braille-írást.

Erkölcsteológiai és pasztorális, pasztorálteológiai szempontból szeretném eddigi tapasztalataimmal és jövőbeli ilyen irányú tudományos munkámmal a Reménykör segítségével intézményes szinten is az akadályozottsággal élők Egyházunkban való jelenvalóvá (láthatóvá) tételét gyarapítani. Célom, hogy szakmai ajánlások, kézikönyvek jelenjenek meg a témában a Magyar Katolikus Egyházban, lehetőleg a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia keretén belül, illetve távlati célom, hogy minden egyházközségben képzett referense legyen az akadályozottsággal élők lelkipásztori gondozásának, egyházi életbe való bekapcsolásának. Cserkészkedem, hosszabb távon keresem a cserkészet és az akadályozottsággal élők kapcsolati pontjait is.

Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán az erkölcsteológia tanszék vezetője vagyok.

Elérhetőségeim:
Cím: Budapest, Tas utca 5. 1192
E-mail: laurin63@gmail.com
Telefon: +36 20 823 1980
Honlap: https://www.wplebania.hu/


Nagy Sándor

Nagy Sándor

Káplán, hallássérült-referens, mentálhigiénés lelkigondozó.

2016 óta szolgálok papként az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében. Jelenleg a Budavári Nagyboldogasszony Főplébánián, a Mátyás-templomban teljesítek szolgálatot káplánként. Egyik fő tevékenységi területem a plébániai jegyesoktatás vezetése, a jegyespárok kísérése és felkészítése.

Emellett a Budapesten és környékén élő hallássérült hívek megbízott lelkipásztora is vagyok 2018 óta. Olyan családból származom, ahol nem a szavaké volt az elsődleges szerep, hanem a jeleké. A szüleim siketek, így már kicsi koromtól kezdve kapcsolatban voltam nap mint nap a hallássérültek világával. Azóta is törekszem odafigyelni a hallássérült emberek speciális igényeire. Szeretném számukra „láthatóvá tenni a hallhatatlant, kifejezni a láthatatlant”. A Katolikus Hallássérült Pasztorációban segítőimmel együtt célunk az, hogy Isten igéjét minél akadálymentesebben közvetítsük siket és nagyothalló testvéreinknek. (Jelnyelven kísért és feliratozott szentmisék, jelnyelvi hitoktatás és szentségi felkészítés, közösségi programok segítik mindezt elő.)

A Reménykör elnevezésű összefogásban is szeretném az együttműködés szálait tovább erősíteni és kifejezésre juttatni azt a meggyőződésemet, hogy a fogyatékossággal élő személyek a közösség szerves tagjai, részvételük pedig gazdagítja az egyházi élet minden területét.

Elérhetőségeim:
Nagy Sándor káplán, hallássérült-referens (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye)
Budapesti Katolikus Hallássérült Pasztoráció
Cím: Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia (Mátyás-templom) 1014 Bp. Országház u. 14.
E-mail: hallasserult.katolikus@gmail.com
Mobil: +36 20 429 8354
Honlap: https://www.facebook.com/katolikus.hallasserult.pasztoracio


Dr. Bacsa Dávid

Bacsa Dávid

Veszprémi főegyházmegyés római katolikus pap.

1991. december 23.-án születtem Szegeden, siket anya és hallássérült apa egyetlen gyermekeként.
A hallássérülésem kilenc éves koromban alakult ki, arcüreggyulladás következményeként. 2010 óta foglalkozom hallássérültekkel. 2017-ben szenteltek pappá a Veszprémben.
Jelenleg a Keszthelyi Kis Szent Teréz Plébánia káplánja vagyok.

Elérhetőségeim:
Cím: Keszthely, Tapolcai út 1, 8360
E-mail: david.bacsa91@gmail.com
Telefon: +36 70 257 4046
Honlap: https://karmeltemplom.hu/


Mikesy György

Mikesy György

Nyugdíjazott igazgató, teológiát végzett gyógypedagógiai tanár, közoktatási vezető, foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó és siket sorstárs.

Tízgyermekes mélyen vallásos, értelmiségi családban nőttem fel, közöttünk egyedül vagyok, mint fogyatékos személy. Isten kegyelméből semmi sem történt velem és nálam, mint ahogyan „nagy könyvben van megírva” a fogyatékos személyeknél. 59 éve megszakítás nélkül szolgálok az oltár körül (50. évfordulón pápai áldásban részesülhettem XVI. Benedek pápa jóvoltából), 43 éve önkéntes munkatársa vagyok a Katolikus Hallássérült Pasztorációnak, 40 éve akolitussá avatott fel Lékai bíboros, 38 éve végeztem el a teológiát és 33 éve két szakos gyógypedagógiai tanári képzést, azóta pedagógus a váci Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium intézményben, 31 éve hitoktató (országban elsőként, még rendszerváltozás előtt kezdeményeztem a hitoktatás bevezetését), 21 éve igazgató és fél éve nyugdíjba vonultam és akkor adták át az általam kezdeményezett, országban egyedülálló pályaorientációs munkadiagnosztikai központot egy váci ferences kolostorban a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ néven, ott 1 éve vagyok a létrehozandó Integrált Tanácsadó Testületében.

1992 óta majdnem minden jelentős fogyatékosügyi vatikáni nemzetközi konferencián részt vehettem, kezet foghattam Szent II. János Pál pápával és Ferenc pápával, nem egyszer. Több fogyatékosügyi érdekvédő civil egyesületeknél kisebb-nagyobb megszakításokkal voltam és vagyok elnöke. Jelenleg keresztény hitalapú Fáy Károly Hallássérült és Fogyatékos Személyek Egyesületének elnöke, mint egyházi pasztorációk és egyéb érdekvédelmek támogatója, ilyen minőségben közmédiában 26 évig voltam kurátor, majd közszolgálati képviselő, illetve 9 éve vagyok az Emberi Jogi Kerekasztalnál.

A Reménykör összefogásában mint érintett és mint szakember szeretnénk közösen elültetni egy mustármagot, hogy minden ember, nemcsak fogyatékossággal élők otthon érezhessenek magukat a mustárfa koronájában, amit táplálja az Isten szentháromságos éltető közössége, a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje. Legyen annyi erőnk megváltoztatni az életmódunkat, elfogadni szemléletbeli paradigmaváltást, teljes részvételünkkel megújulva együtt lenni a communioban (szentmiseáldozatban), plébániai közösségekben és azokon túl is.

Amennyiben lehetséges, akkor nem szeretném a képemről kihagyni a napi bibliaolvasó ágotai hitvallású Cházár Andrást, mint hazai gyógypedagógia és esélyegyenlőség apostolát, mert még mindig nem épült be a közgondolkodásba.


Boros Ildikó

Boros Ildikó

Érintett szülő

Rólunk: Boros Ildikó közegészségügyi-járványügyi felügyelő vagyok, élelmiszer-biztonsági és egészségfejlesztési szakember. 33 éve dolgozom az ÁNTSZ-nél, jelenleg egészségügyi igazgatás szakterületen.

Kislányom Urbán Flóra tanulásban akadályozott, sajátos nevelési igényű nehezen megy a matematika és számolás, nagyon szereti a történelmet és a politikát és az angol nyelvet. Szabadidejében sokat járunk koncertre, színházba és kirándulni. Mindig „fellép”. Hofi Géza műsorait kívülről tudja, a poénjait mindig fújja. Szeret tud és imád énekelni, táncolni. Nagyon jól teniszezik és úszik, kicsit zongorázik. Életünkben nagy szerepet tölt be a hit. Tavaly elsőáldozó és bérmálkozó volt. Nagyon nagy és mély élménnyel gazdagodtunk. OKJ egészségfejlesztő segítő szakmát tanult 4 évig (jómagam is tanítottam az osztályát egy magániskolában).

Elérhetőségeim:
E-mail: boros.ildiko@10kh.bfkh.gov.hu
Telefon: +36 30 384 4003, munkahelyi: +36 30 433 1025


Balázs Zsanett

Balázs Zsanett

Balázs Zsanett vagyok, születésem óta vak.

A családom féltő-óvó szeretete, valamint a kisgyermekkoromban megismert plébániai közösség elfogadó szeretete mindmáig stabil pontot jelent az életemben.

A gimnázium elvégzését követően rövid útkeresés után az ELTE kommunikáció és médiatudomány szakán diplomáztam. Jelenleg a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőjeként dolgozom. A mindennapokban megélt nehézségek, mert nem tagadom akad belőlük bőven áthidalásában segít a hit, erőt ad az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus Krisztus.
Nagyon szeretnék úgy élni, úgy dolgozni, úgy tenni mindent az életben, hogy az emberek meglássák rajtam „Isten szeme fényét.”

Elérhetőségeim:
E-mail: balazs.zsani08@gmail.com
Telefon: +36 30 232 9592


Bódis Alexandra

Bódis Alexandra

Szociálpedagógus, érintett egyedülálló szülő vagyok, ápolási díjon – felnőtt gyermekemmel.

Azon dolgozom, hogy megfelelő és elérhető szolgáltatások híján e hiányzó szolgáltatásokat létrehozzuk fogyatékosságal élő emberek számára és családok megsegítésére. Célom, hogy ne a sérült embereknek és családjaiknak kelljen a jogszabályokhoz alkalmazkodniuk, hanem az igényeikre válaszoló, kellő szolgáltatásokhoz jussanak. Mindezt elérhető áron és közelségben.

Álmom, hogy a közeli jövőben egy hálózatként működhessen az országban szeretetteljes, emberhez méltó környezetben. Ennek eredményeként érintett családok sokasága kaphatna segítséget és támogatást, hogy együtt maradhassanak.

Elérhetőségem:
E-mail: bodis.alexandra@gmail.com


Dr. Király Péter Attila

dr. Király Attila

1987-ben születtem, az orvosi egyetemet 2012-ben végeztem el. PhD fokozatomat 2017-ben szereztem meg. Azóta belgyógyászként dolgozom az egyik budapesti klinikán. 2014-ben voltam elsőáldozó, majd 2019-ben bérmálkoztam. Lelki vezetőm és barátom Neruda Károly káplán felkérésére csatlakoztam a Reménykör kezdeményezéséhez, ahol részt veszek az alapító dokumentum és a módszertani ajánlás szerkesztésében. Feladatom az értelmileg akadályozott emberek és családjaik irányában történő érzékenyítés a közegészségügy területén ahol ez a téma egyértelmű szakmai ajánlások hiányában még nem kiforrott. A katolikus egyház odafordulásán kívül az egészségügyben dolgozók aktív odafigyelése és helyzetfelismerése is kiemelkedően fontos meglátásom szerint, hiszen a fogyatékossággal élő, értelmileg akadályozott emberek akár egyszerre több okból kifolyólag is és talán gyakrabban is igénybe veszik az egészségügy szolgálatait. Célom, hogy kollégáim és barátaim elé vigyem az akadályozott emberek ügyét, hogy az egyház mellett, az egészségügyben megértő gondoskodást találjanak szükségük idején.

Elérhetőségem:
E-mail: kiraly.p.a@gmail.com