Laurinyecz Mihály Dr.

dr. Laurinyecz Mihály
dr. Laurinyecz Mihály

Római katolikus pap, teológus

Szakterület: erkölcsteológia

1988-ban szenteltek pappá, a Szeged-Csanádi Egyházmegye tagja vagyok. Családi tapasztalatok után papnövendék koromban kapcsolódtam be a halmozottan sérültek lelkipásztori munkájába Fehér Anna nővér segítségével. Ettől kezdve több alkalommal hosszabb időre volt lelkipásztori kapcsolatom akadályozottsággal élőkkel. Római tanulmányaim alatt az olasz MAC (Movimento Apostolico Ciechi) Vakok Lelkipásztori Mozgalmát ismertem meg, majd a különböző lelkipásztori helyeimen értelmi akadályozottsággal élők voltak jelen leginkább a környezetemben. Ismerem és tudom használni a Braille-írást.

Erkölcsteológiai és pasztorális, pasztorálteológiai szempontból szeretném eddigi tapasztalataimmal és jövőbeli ilyen irányú tudományos munkámmal a Reménykör segítségével intézményes szinten is az akadályozottsággal élők Egyházunkban való jelenvalóvá (láthatóvá) tételét gyarapítani. Célom, hogy szakmai ajánlások, képzési és egyéb segédkönyvek jelenjenek meg a témában a Magyar Katolikus Egyházban, lehetőleg a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia keretén belül, illetve távlati célom, hogy minden egyházközségben képzett referense legyen az akadályozottsággal élők lelkipásztori gondozásának, egyházi életbe való bekapcsolásának. Cserkészkedem, hosszabb távon keresem a cserkészet és az akadályozottsággal élők kapcsolati pontjait is, erre kibontakozó tapasztalatok a NEK-en és a 2023-as pápalátogatáson a Mandulavirág őrs szervezése.

Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán az erkölcsteológia tanszék vezetője vagyok.

Elérhetőségeim:

Cím: Budapest, Marót utca 6-8. 1202

E-mail: laurin63@gmail.com

Telefon: +36 (20) 823-1980